TAG malaysia

Máy vi tính, sản phẩm điện tử chiếm ¼ tỷ trọng NK hàng hóa từ thị trường Malaysia

Malaysia là đối tác thương mại lớn thứ hai của Việt Nam trong khối ASEAN, với kim ngạch thương mại song phương hằng năm đạt gần 15 tỷ USD. Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, tổng kim ngạch nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam từ Malaysia trong 9 tháng đầu năm đạt 4,82 tỷ USD, giảm 10,81% so với cùng kỳ năm 2019.

15:43 | 30/10/2020

Xe

Công nghệ

Tiêu dùng

Nhà đất

Đối tác