Nông sản – nhóm hàng xuất khẩu tiềm năng sang Indonesia

Vinanet - Việt Nam xuất khẩu sang Indonesia chủ yếu các nhóm hàng như nông sản, công nghiệp, công nghiệp chế biến, tiểu thủ công nghiệp… trong đó nhóm hàng nông sản là nhóm hàng tiềm năng xuất khẩu sang Indonesia với đa số các mặt hàng của nhóm này đều có tốc độ tăng trưởng dương.

09:14 | 18/07/2016

Xe

Công nghệ

Tiêu dùng

Nhà đất

Đối tác