5 mẹo bỏ thuốc lá điện tử

Thuốc lá điện tử, ban đầu được coi là một giải pháp thay thế thuốc lá truyền thống, cũng có thể gây nghiện. Do đó, việc ngăn chặn sử dụng thuốc lá điện tử có thể rất khó. CNN liệt kê các bước bạn có thể thực hiện để bỏ thuốc lá điện tử một cách hiệu quả.
 

13:29 | 22/10/2020

Đối tác