TAG nauy

Ngành dầu mỏ Nauy dự kiến hứa hẹn trong 3 - 4 năm tới

Vinanet - Người đứng dầu cơ quan giám sát tài nguyên dầu mỏ và khí đốt của Nauy cho biết lĩnh vực dầu mỏ của Nauy dự kiến 3 tới 4 năm tới đầy hứa hẹn nhưng những phát hiện quan trọng phải được thực hiện để kéo dài hoạt động sau đó.

09:59 | 29/08/2018

Đẩy mạnh xuất khẩu hàng hóa sang Nauy

Theo số liệu của TCHQ về xuất khẩu hàng hóa Việt Nam sang Nauy trong 8 tháng năm 2016 đạt 75,05 triệu USD, tăng 9,3% so với cùng kỳ năm trước.


10:10 | 06/10/2016

Đẩy mạnh xuất khẩu hàng hóa sang Nauy

Theo số liệu của TCHQ về xuất khẩu hàng hóa Việt Nam sang Nauy trong 7 tháng năm 2016 đạt 65,37 triệu USD, tăng 5,54% so với cùng kỳ năm trước.


13:57 | 08/09/2016

Kinh tế, tài chính, thương mại ngày 6/9

Vinanet - Tỷ giá trung tâm ngày 6/9 giảm 3 đồng. Quan hệ Việt Nam-Na Uy: Cơ hội đầu tư cho doanh nghiệp hai nước. Thị trâu nhập khẩu gia tăng…

12:26 | 06/09/2016

Xuất khẩu hàng hóa sang Nauy tăng nhẹ

Vinanet -Theo số liệu của TCHQ về xuất khẩu hàng hóa Việt Nam sang Nauy trong 3 tháng năm 2016 đạt 29,39 triệu USD, tăng 0,91% so với cùng kỳ năm trước.

09:25 | 13/05/2016

Xe

Công nghệ

Tiêu dùng

Nhà đất

Đối tác