Giá vàng và tỷ giá 29/5: Vàng tăng nhẹ

Giá vàng trong nước tăng nhẹ. Khoảng cách giữa vàng trong nước và thế giới ở mức 3,6 triệu đồng/lượng. Một số ngân hàng thương mại tiếp tục giảm tỷ giá USD/VND khá mạnh.

14:17 | 29/05/2015

Giá vàng và tỷ giá ngày 28/5: vàng và USD ít biến động

Mở phiên giao dịch sáng nay (28/5), giá vàng trong nước không thay đổi nhiều. Khoảng cách giữa vàng trong nước và thế giới ở mức 3,5 triệu đồng/lượng. Tỷ giá USD/VND tại các ngân hàng thương mại biến động nhẹ 5 - 10 đồng.

09:09 | 28/05/2015

Giá vàng và tỷ giá 26/5: USD tăng mạnh

Giá vàng trong nước không thay đổi nhiều. Chênh lệch giữa vàng trong nước và thế giới ở mức 3,2 triệu đồng/lượng. Tỷ giá USD/VND tại hầu hết các ngân hàng thương mại tăng mạnh.

09:58 | 26/05/2015

Giá vàng và tỷ giá ngày 21/5/2015

Giá vàng trong nước không thay đổi nhiều. Chênh lệch giữa vàng trong nước và thế giới ở mức 3,2 triệu đồng/lượng. Các ngân hàng thương mại tiếp tục tăng tỷ giá VND/USD.

09:20 | 21/05/2015

Giá vàng và tỷ giá ngày 20/5/2015

Giá vàng giảm. Chênh lệch giữa vàng trong nước và thế giới ở mức 3,2 triệu đồng/lượng. Các ngân hàng thương mại tiếp tục tăng tỷ giá VND/USD.

15:15 | 20/05/2015

Giá vàng và tỷ giá ngày 19/5/2015

Giá vàng trong nước giảm nhẹ. Chênh lệch giữa vàng trong nước và thế giới ở mức 3,6 triệu đồng/lượng. tỷ giá USD/VND tại các ngân hàng thương mại tăng trở lại với mức tăng khá mạnh từ 20 - 50 đồng cả hai chiều mua và bán.

09:39 | 19/05/2015

Giá vàng và tỷ giá ngày 5/5/2015

Vàng trong nước tiếp tục giảm giá. Chênh lệch giữa vàng trong nước và thế giới ở mức 4,1 triệu đồng/lượng. Tỷ giá USD/VND ở hầu hết các ngân hàng thương mại điều chỉnh tăng mạnh từ 20 – 40 đồng.

10:08 | 05/05/2015

Giá vàng và tỷ giá ngày 17/6/2014

Giá vàng giảm, khoảng cách chênh lệch giữa vàng trong nước và thế giới ở mức 3,9 triệu đồng/lượng. Tỷ giá USD/VND ở hầu hết các ngân hàng thương mại đều tăng.

09:53 | 17/06/2014

Giá vàng và tỷ giá ngày 12/6/2014

Giá vàng giảm, khoảng cách giữa vàng trong nước và thế giới duy trì ở mức 4,2 triệu đồng/lượng. Tỷ giá USD/VND ở hầu hết các ngân hàng thương mại tăng nhẹ.

10:55 | 12/06/2014

Giá vàng và tỷ giá ngày 11/6/2014

Giá vàng tăng, khoảng cách giữa vàng trong nước và thế giới ở mức 4,2 triệu đồng/lượng. Tỷ giá USD/VND ở các ngân hàng thương mại biến động nhẹ.

11:11 | 11/06/2014

Giá vàng và tỷ giá ngày 8/5/2014

Giá vàng giảm, khoảng cách chênh lệch giữa vàng trong nước và thế giới ở mức 2,5 triệu đồng/lượng. Tỷ giá USD/VND tại các ngân hàng Thương mại hầu hết ổn định.

09:47 | 08/05/2014

Đối tác