Qui định về quản lý, sử dụng các khoản thu từ dự án vốn ngân sách Nhà nước

Vinanet - Ngày 28 tháng 01 năm 2019 Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 06/2019/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 72/2017/TT-BTC ngày 17/7/2015 của Bộ Tài chính qui định về quản lý, sử dụng các khoản thu từ hoạt động quản lý dự án của các chủ đầu tư, ban quản lý dự án sử dụng vốn ngân sách Nhà nước.  

10:30 | 28/02/2019

Thu ngân sách Nhà nước đạt hơn 250.000 tỷ đồng

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, tổng thu ngân sách Nhà nước từ đầu năm đến thời điểm 15/4/2016 ước tính đạt 254,4 nghìn tỷ đồng, bằng 25,1% dự toán năm, trong đó cả 3 lĩnh vực thu chủ yếu đạt thấp so với dự toán năm.

11:23 | 29/04/2016

Các đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước phải dùng xăng E5

Vinanet - Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành nghiên cứu, ban hành cơ chế ưu đãi về thuế đối với nhiên liệu sinh học và ethanol nhằm giảm giá thành xăng E5, E10. Việc giảm giá thành nhằm khuyến khích các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh xăng E5, E10.

20:08 | 31/08/2015

Chính phủ ưu tiên xúc tiến thương mại những nông sản chủ lực

Nghị quyết số 01 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2014, có nhiều chú trọng đến phát triển nông nghiệp, nông thôn.

10:47 | 12/02/2014

Chính phủ ưu tiên xúc tiến thương mại những nông sản chủ lực

Nghị quyết số 01 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2014, có nhiều chú trọng đến phát triển nông nghiệp, nông thôn.

14:25 | 06/01/2014

Xe

Công nghệ

Tiêu dùng

Nhà đất

Đối tác