Khai thác thế mạnh thị trường Canada

Canada là thị trường tự do có phong cách tiêu dùng tương đồng với thị trường Mỹ. Do đó, các doanh nghiệp (DN) xuất khẩu không những phải nâng cao chất lượng sản phẩm để tăng tính cạnh tranh mà cần có chiến lược tiếp thị bài bản, đặc biệt lưu ý đến nhãn mác hàng hóa, thời gian và điều kiện giao hàng.

08:07 | 08/01/2015

Đối tác