Gần 150 thương hiệu nhượng quyền vào Việt Nam trong 8 năm qua

Vinanet - Trong đó lĩnh vực nhà hàng là lĩnh vực chiếm tỷ trọng lớn nhất (43,7%) tiếp theo là thời trang (19,3%, 19 thương hiệu), giáo dục đào tạo (14,1%, 17 thương hiệu), cửa hàng tiện lợi (2,2%, 3 thương hiệu), cửa hàng bán lẻ khác (10,4%, 15 thương hiệu).

16:10 | 04/08/2015

Xe

Công nghệ

Hàng tiêu dùng

Nhà đất

Đối tác