Indonesia kiểm soát khắt khe hơn đối với rau quả nhập khẩu

Nhằm ngăn chặn việc nhập khẩu trái cây và rau quả có nguy cơ chứa thành phần hóa chất nguy hại, Bộ Nông nghiệp Indonesia đã đưa ra quy định yêu cầu những sản phẩm này phải đáp ứng được những tiêu chuẩn an toàn được quốc tế công nhận. Quy định này được đưa ra lần đầu trong tháng 8 nhưng có hiệu lực từ ngày 19/11/09.

15:21 | 01/12/2009

Đối tác