Kế hoạch hành động nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển dịch vụ logistic VN

Ngày 6/3, tại Hà Nội, Bộ Công Thương đã tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch hành động nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển dịch vụ logistic Việt Nam đến năm 2025. Đây được coi là văn bản quan trọng quyết định sự phát triển của ngành dịch vụ logistics Việt Nam. Yếu tố quan trọng quyết định tính cạnh tranh.

10:17 | 07/03/2017

Những nhiệm vụ, giải pháp cải thiện môi trường KD, nâng cao năng lực cạnh tranh

Vinanet - Trên cơ sở thảo luận, biểu quyết của các Thành viên Chính phủ và Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3 năm 2016, Chính phủ đã ra Nghị quyết số 19-2016/NQ-CP ngày 28 tháng 4 năm 2016 về những nhiệm vụ, giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2016-2017, định hướng đến năm 2020.

15:31 | 17/05/2016

Xe

Công nghệ

Tiêu dùng

Nhà đất

Đối tác