Công văn của Bộ Giáo dục và Đào tạo về triển khai hoạt động đầu năm học 2020 – 2021

Ngày 24/8/2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn số 3216/BGDĐT-VP về việc triển khai một số hoạt động đầu năm học 2020 - 2021. Lễ Khai giảng năm học mới được thống nhất trên cả nước vào sáng ngày 05/9/2020. Những địa phương thực hiện giãn cách xã hội để phòng chống dịch, đảm bảo an toàn cho học sinh, các trường tổ chức Lễ Khai giảng theo hình thức trực tuyến.

07:00 | 29/08/2020

Xe

Công nghệ

Tiêu dùng

Nhà đất

Đối tác