Nghị quyết của Hội đồng nhân dân TP. Hà Nội về mức thu học phí năm học 2020-2021

Ngày 07/7/2020, Hội đồng nhân dân TP. Hà Nội ban hành Nghị quyết 05/2020/NQ-HĐND quy định mức thu học phí với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập của TP Hà Nội và mức thu học phí đối với Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Bắc Thăng Long, Trường Trung cấp Kỹ thuật Tin học Hà Nội năm học 2020-2021.

07:18 | 21/07/2020

Đối tác