Sản lượng khí tự nhiên của Trung Quốc không thể đáp ứng nhu cầu

Vinanet - Sản lượng khí tự nhiên của Trung Quốc ngày càng tăng với tốc độ nhanh nhất trong 4 năm, nhưng điều đó không đủ để đáp ứng nhu cầu nhiên liệu này mà đã được công bố thông qua một chương trình tăng sử dụng khí đốt của chính phủ để làm sạch không khí bị ô nhiễm của nước này.

16:24 | 06/02/2018

Xe

Công nghệ

Tiêu dùng

Nhà đất

Đối tác