Sản lượng tiêu Ấn Độ có thể trở lại mức 50.000 tấn vào 2013-14

Ấn Độ, nước sản xuất hạt tiêu lớn thứ 2 thế giới, có thể vui mừng vì sản lượng tăng trở lại mức trên 50.000 tấn mỗi năm vào những năm 2013-14 nhờ kế hoạch đầy tham vọng là trồng lại cây tiêu già từ năm 2009 nay bắt đầu đem lại hiệu quả.

22:17 | 21/03/2012

Xe

Công nghệ

Tiêu dùng

Nhà đất

Đối tác