Xuất khẩu sắn và các sản phẩm từ sắn 966,88 triệu USD

Vinanet - Theo số liệu của TCHQ, xuất khẩu sắn và các sản phẩm từ sắn năm 2019 ước đạt 2,53 triệu tấn, thu về 966,88 triệu USD, giá trung bình 381,6 USD/tấn, tăng 4,4% về lượng, tăng 0,9% về kim ngạch nhưng giảm 3,4% về giá so với năm 2018.

09:00 | 05/02/2020

Xuất khẩu sắn và sản phẩm sắn 5 tháng đầu năm 2019 và dự báo

Vinanet -Theo số liệu thống kê từ Tổng cục Hải quan, trong 5 tháng đầu năm 2019 cả nước xuất khẩu 1,06 triệu tấn sắn và các sản phẩm từ sắn, giảm 19% so với cùng kỳ năm trước; thu về 409,02 triệu USD, giảm 12,6%; giá xuất khẩu trung bình đạt 385 USD/tấn, tăng 7,9%.

11:19 | 28/06/2019

Xuất khẩu sắn và sản phẩm sắn: Lượng, kim ngạch giảm, giá tăng

Vinanet - Theo số liệu thống kê từ Tổng cục Hải quan, trong quý 1/2019, cả nước xuất khẩu 678.510 tấn sắn và các sản phẩm từ sắn, thu về 256,37 triệu USD, giảm 26% về lượng và giảm 13% về trị giá so với cùng kỳ năm 2018. Giá xuất khẩu bình quân đạt 377,9 USD/tấn, tăng 17,6 %.

07:34 | 30/04/2019

Tổng quan tình hình xuất khẩu sắn và dự báo

Vinanet - Xuất khẩu sắn và sản phẩm từ sắn trong tháng đầu năm 2019 đều sụt giảm cả lượng và trị giá so với tháng cuối năm 2018. Ước tính tháng 2/2019 vẫn tiếp tục đà sụt giảm. Lũy kế 2 tháng đầu năm 2019 giảm so với cùng kỳ 2018.

07:29 | 28/02/2019

Xuất khẩu sắn và sản phẩm: Lượng suy giảm nhưng kim ngạch tăng trưởng

Vinanet - Số liệu thống kê từ Tổng cục Hải quan, tháng 7/2018 cả nước đã xuất khẩu được 112,27 nghìn tấn sắn và các sản phẩm từ sắn, trị giá 50,95 triệu USD, giảm 33,8% về lượng và giảm 34,5% về trị giá so với tháng 6/2018, so với cùng kỳ năm 2017 giảm 58,3% về lượng và giảm 25% về trị giá.

08:47 | 31/08/2018

Xe

Công nghệ

Tiêu dùng

Nhà đất

Đối tác