Niudilan – thị trường chính nhập khẩu sữa và sản phẩm sữa từ đầu năm đến nay

Theo số liệu thống kê, kim ngạch nhập khẩu sữa và sản phẩm sữa của cả nước 11 tháng năm 2010 đạt 645,8 triệu USD, chiếm 0,8% trong tổng kim ngạch, tưang 40,65% so với cùng kỳ năm 2009, trong đó tháng 11 cả nước đã nhập 59,4 triệu USD sữa và sản phẩm từ sữa tăng 45,04% so với tháng liền kề trước đó.

11:03 | 28/12/2010

Tháng 4/2010: Kim ngạch nhập khẩu sữa giảm 7,76%

Theo số liệu thống kê ước tính của tổng cục hải quan, tổng kim ngạch nhập khẩu sữa và sản phẩm từ sữa trong tháng 4/2010 đạt gần 57,95 triệu USD giảm 7,76 % so với tháng trước và tăng 75,66% so với cùng kỳ năm trước; nâng tổng trị giá nhập khẩu sữa và các sản phẩm từ sữa trong 4 tháng năm 2010 lên gần 225,54 triệu USD chiếm 0,93% tổng trị giá hàng hoá nhập khẩu vào Việt Nam trong tháng 4/2010, tăng 57,05% so với cùng kỳ năm trước.

10:29 | 02/06/2010

Xe

Công nghệ

Tiêu dùng

Nhà đất

Đối tác