Mức phụ cấp của thành viên Chuyên trang thông tin Kiểm toán NN

Vinanet - Quyết định 910/QĐ-KTNN về việc ban hành Quy chế Quản lý và tổ chức hoạt động của Chuyên trang thông tin điện tử “Kiểm toán Nhà nước Việt Nam - Chủ tịch ASOSAI nhiệm kỳ 2018-2021” được Tổng Kiểm toán Nhà nước thông qua ngày 25/04/2019.

09:00 | 30/04/2019

Đề xuất tăng lương tối thiểu vùng năm 2016 gần 17%

Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam vừa gửi đề xuất tăng mức lương tối thiểu vùng 2016 lên Hội đồng tiền lương quốc gia. Theo đó, mức lương tối thiểu vùng tăng thêm 350.000 - 550.000 đồng/tháng, tùy thuộc vào từng vùng..

09:20 | 17/07/2015

Xe

Công nghệ

Tiêu dùng

Nhà đất

Đối tác