Giá quặng sắt tại Đại Liên cao nhất 4 tuần do dự trữ thấp

Vinanet - Dự trữ quặng sắt tại các cảng đạt 137,1 triệu tấn so với 143,57 triệu tấn năm 2017. Dự trữ quặng sắt nhập khẩu của các nhà máy thép chạm thấp nhất kể từ tháng 11/2017. Công suất sử dụng tại các nhà máy thép đạt 65,75% trong tuần trước.

11:54 | 17/12/2018

Giá thép tại Trung Quốc tăng

Vinanet - Đường Sơn, Từ Châu Trung Quốc yêu cầu các nhà máy thép hạn chế sản xuất thép. Sản lượng thép Trung Quốc trong tháng 11/2018 giảm xuống mức thấp nhất 7 tháng.

10:46 | 14/12/2018

Giá thanh cốt thép tại Thượng Hải tăng sau ngày giảm mạnh nhất

Vinanet - Khu vực sản xuất thép hàng đầu tại Trung Quốc đưa ra cảnh báo khói bụi, điều đó có nghĩa là các nhà máy thép phải hạn chế sản xuất. Sản lượng thép ngày tại các nhà máy thép lớn giai đoạn 1-10/11/2018 tăng. Dự trữ thép tại các nhà máy thép cũng tăng.

10:48 | 22/11/2018

Xe

Công nghệ

Hàng tiêu dùng

Nhà đất

Đối tác