Fed thông qua kế hoạch trả cổ tức cho cổ đông của 34 ngân hàng

Ngày 28/6, Ngân hàng Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) đã thông qua tất cả các kế hoạch trả cổ tức cho các cổ đông của 34 ngân hàng lớn nước này, sau khi các thể chế tài chính này xuất sắc vượt qua kỳ sát hạch khả năng sẵn sàng chống chịu trong tình huống xảy ra khủng hoảng tài chính.

14:01 | 30/06/2017

Xe

Công nghệ

Tiêu dùng

Nhà đất

Đối tác