Thuốc trừ sâu và nguyên liệu sụt giảm trong 4 tháng đầu năm

Vinanet - 4 tháng đầu năm 2020 nhập khẩu thuốc trừ sâu về Việt Nam giảm 17,2% so với cùng kỳ năm 2019. Tổng kim ngạch trong 4 tháng đạt 220,64 triệu USD. Chỉ tính riêng tháng 4/2020 đạt 70,66 triệu USD tăng 32% so với tháng 3 cùng kỳ.

08:38 | 04/06/2020

Nhập khẩu thuốc trừ sâu và nguyên liệu từ Trung Quốc tăng

Theo thống kê của Bộ Nông nghiệp - Phát triển nông thôn, giá trị nhập khẩu thuốc trừ sâu và nguyên liệu trong tháng 7.2014 đạt 65 triệu USD, đưa kim ngạch nhập khẩu 7 tháng đầu năm đạt 475 triệu USD, tăng 9,4% so với cùng kỳ năm 2013.

15:07 | 06/08/2014

Xe

Công nghệ

Tiêu dùng

Nhà đất

Đối tác