TAG than đá

Các công ty kinh doanh Nhật Bản đang chuyển hướng khỏi than đá

Các công ty kinh doanh Nhật Bản đang nỗ lực chuyển hướng khỏi than đá và các nhiên liệu hóa thạch khác, trong bối cảnh thế giới đang thúc đẩy giảm lượng khí thải cacbon và để phù hợp với cam kết của chính phủ về việc trở thành một nước trung hòa cacbon vào năm 2050.
 

07:35 | 08/02/2021

Thị trường xuất khẩu than đá năm 2020

Theo số liệu sơ bộ của Tổng cục Hải quan, trong năm 2020 xuất khẩu than đá ra thị trường nước ngoài giảm 20,5% về lượng, giảm 29% về kim ngạch và giảm 10,9% về giá so với năm 2019, đạt 909.630 tấn, tương đương 119,62 triệu USD, giá trung bình 131,5 USD/tấn.

08:25 | 22/01/2021

Đối tác