Thông báo 371/TB-VPCP về khắc phục thiệt hại do mưa lũ, bão số 9

Ngày 29/10/2020 Văn phong Chính phủ ra thông báo số 371/TB-VPCP về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về biện pháp khắc phục thiệt hại do mưa lũ, sạt lở và bão số 9 gây ra tại các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên.

10:29 | 30/10/2020

Đối tác