Thông tư hướng dẫn việc mở và sử dụng tài khoản thanh toán

Vinanet - Thông tư 02/2019/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngày 28/02/2019 về việc ban hành sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 23/2014/TT-NHNN hướng dẫn việc mở và sử dụng tài khoản thanh toán tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán.

15:26 | 05/03/2019

Sắp có thông tư hướng dẫn quản lý giá sữa cho trẻ em dưới 6 tuổi

Bộ Công Thương sẽ có hướng dẫn cụ thể đối với việc quản lý giá sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi dưới dạng Thông tư hướng dẫn trên cơ sở pháp luật hiện hành, cam kết quốc tế... và áp dụng chung cho tất cả các đối tượng thương nhân hoạt động sản xuất kinh doanh trên lãnh thổ Việt Nam.

10:09 | 09/03/2017

VBPL: Thông tư hướng dẫn thi hành QĐ của TTCP về cung ứng dịch vụ bưu chính công ích

Căn cứ vào Luật Bưu chính, các Nghị định, Quyết định và đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính, ngày 31/8/2016 Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn đã ban hành Thông tư số 20/2016/TT-BTTTT hướng dẫn chi tiết thi hành Quyết định số 45/2015/QĐ-TTg ngày 24/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ về cung ứng dịch vụ bưu chính công ích và dịch vụ công ích trong hoạt động phát hành báo chí.

22:59 | 08/09/2016

Thông tư hướng dẫn ưu đãi đầu tư

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 83/2016/TT-BTC hướng dẫn thực hiện ưu đãi đầu tư theo quy định tại Luật đầu tư số 67/2014/QH13 và Nghị định 118/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư.

09:13 | 12/07/2016

UBCK đã hoàn tất các thông tư hướng dẫn Nghị định 60

Vinanet - Thứ 5 tuần tới Uỷ ban Chứng khoán sẽ tổ chức hội thảo để cung cấp cho thị trường cũng như nhà đầu tư, doanh nghiệp, tổ chức phát hành biết về dự thảo trong quy định mà Bộ trưởng Bộ Tài chính sẽ xem xét ký.

17:32 | 07/08/2015

Hàng xuất khẩu cũng bị kiểm tra giá xuất

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý đối với dự thảo thông tư hướng dẫn xác định trị giá hải quan đối với hàng xuất, nhập khẩu. Theo dự thảo này, hàng xuất khẩu cũng bị áp dụng chế độ kiểm tra trị giá hàng.

17:19 | 02/08/2010

Đối tác