Thúc đẩy quan hệ kinh tế thương mại Việt Nam - Nhật Bản

Ngày 16/4/2009, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 57/2009/QĐ-TTg, phê duyệt Hiệp định giữa CHXHCN Việt Nam và Nhật Bản về Đối tác kinh tế (VJEPA) và Hiệp định thực hiện giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Nhật Bản theo Điều 10 của Hiệp định VJEPA ký tại Tokyo ngày 25/12/2008 và các phụ lục liên quan.

14:41 | 17/04/2009

Kim ngạch thương mại Việt Nam - Nhật Bản có thể đạt 16 tỷ USD năm 2008

Cơ quan Hải quan Nhật Bản cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2008, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và Nhật Bản đã đạt trên 8,1 tỷ USD, tăng 45,5% so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó xuất khẩu của Việt Nam sang Nhật Bản đạt 4,2 tỷ USD, tăng 41,7%, và nhập khẩu từ thị trường này đạt 3,9 tỷ USD, tăng 49,8%. Như vậy, Việt Nam thặng dư thương mại 351 triệu USD với Nhật Bản trong nửa đầu năm này.

14:37 | 28/08/2008

Đối tác