Thị trường xuất khẩu dây điện, cáp điện 11 tháng đầu năm 2010

Kim ngạch xuất khẩu dây điện và cáp điện 11 tháng đầu năm của cả nước đạt 1,18 tỷ USD, chiếm 1,83% tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hoá cả nước 11 tháng, tăng 53,81% so với cùng kỳ năm 2009; trong đó kim ngạch xuất khẩu mặt hàng này của riêng tháng 11/2010 đạt 118,69 triệu USD, tăng nhẹ 3,2% so với tháng 10/2010.

15:18 | 17/01/2011

Thị trường xuất khẩu dây điện và cáp điện của Việt Nam tháng 2/2010

Theo số liệu thống kê, tháng 2/2010, kim ngạch xuất khẩu mặt hàng dây điện và cáp điện các loại của Việt Nam đạt gần 83,93 triệu USD, giảm 14,54% so với tháng 1/2010, nhưng tăng 135,14% so với tháng 2/2009. Tính chung cả 2 tháng đầu năm 2010 xuất khẩu dây điện, cáp điện đạt 182,13 triệu USD, tăng 117,15% so với cùng kỳ 2 tháng năm 2009.

17:04 | 02/04/2010

Đối tác