Thị trường xuất khẩu hạt điều 8 tháng đầu năm 2016

Vinanet - Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, trong 8 tháng đầu năm 2016, cả nước đã xuất khẩu được 226.540 tấn điều nhân các loại, đạt kim ngạch 1,77 tỷ USD (tăng 5,8% về lượng và tăng 13,6% về kim ngạch so với cùng kỳ năm ngoái).

07:51 | 12/10/2016

Thị trường xuất khẩu hạt điều 2 tháng đầu năm 2015

Trong vài năm qua, Việt Nam đã trở thành nước xuất khẩu hạt điều hàng đầu thế giới. Năm 2014 là năm thành công nhất của ngành điều Việt Nam từ trước tới nay, là năm đầu tiên đạt kim ngạch trên 2 tỷ USD. Năm 2015, Việt Nam đặt mục tiêu xuất khẩu đạt 2,5 tỷ USD.

15:42 | 31/03/2015

Thị trường xuất khẩu hạt điều 5 tháng đầu năm 2014

Với lượng xuất khẩu 102.657 tấn, kim ngạch 651,12triệu USD, xuất khẩu hạt điều trong 5 tháng đầu năm 2014 ghi nhận mức tăng trưởng cả về sản lượng và kim ngạch so với cùng kỳ năm 2013 (tăng 16,1% về lượng và 17,5% về kim ngạch).

11:02 | 09/07/2014

Thị trường xuất khẩu hạt điều 11 tháng đầu năm

Theo thống kê, khối lượng hạt điều xuất khẩu 11 tháng đạt 238.981 tấn với giá trị 1,5 tỷ USD, tăng 17,6% về lượng và tăng 10,7% về giá trị so với cùng kỳ năm 2012. Trong đó, riêng tháng 11 xuất khẩu đạt 24.415 tấn với giá trị 151,37 triệu USD (giảm 2,8% về lượng và giảm 0,24% về kim ngạch so với tháng 10).

08:50 | 08/01/2014

Thị trường xuất khẩu hạt điều 8 tháng đầu năm 2013

Theo số liệu thống kê, 8 tháng đầu năm 2013, ngành điều cả nước xuất khẩu được 166.943 tấn nhân điều, đạt 1,07 tỷ USD, tăng 18,3% về lượng và tăng hơn 10% giá trị kim ngạch xuất khẩu so với cùng kỳ; trong đó riêng tháng 8 lượng hạt điều xuất khẩu đạt 29.466 tấn, trị giá 192,06 triệu USD (tăng 3,4% về lượng và tăng 7,51% về kim ngạch so với tháng trước đó).

16:34 | 04/10/2013

Thị trường xuất khẩu hạt điều hai tháng đầu năm2013

Theo thống kê của Tổng cục Hải quan, lượng hạt điều xuất khẩu 2 tháng đầu năm 2013 của cả nước đạt 27.758 tấn, tương đương 165,25 triệu USD (tăng 32,5% về lượng và tăng 9,6% về kim ngạch so với cùng kỳ năm 2012).

16:49 | 15/03/2013

Thị trường xuất khẩu hạt điều 10 tháng đầu năm 2010

Mười tháng đầu năm 2010, cả nước xuất khẩu 158.747 tấn hạt điều, thu về 892,35 triệu USD (tăng 8,2% về lượng và tăng 30,45% về kim ngạch so với cùng kỳ năm2009); trong đó lượng hạt điều xuất khẩu của riêng tháng 10 là 18.369 tấn, trị giá 113,36 triệu USD (tăng 3,7% về lượng và tăng 5,02% về kim ngạch sovới tháng 9/2010).

17:09 | 29/11/2010

Thị trường xuất khẩu hạt điều của Việt Nam 6 tháng đầu năm 2010

Sáu tháng đầu năm, cả nước xuất khẩu 80.206 tấn hạt điều, đạt kim ngạch 425,4 triệu USD (tăng 6,4% về lượng và tăng 26,3% về kim ngạch so với cùng kỳ năm 2009). Riêng tháng 6/2010 xuất khẩu 18.708 tấn, đạt 100,3 triệu USD (tăng 17,7% về lượng và tăng 16,3% về kim ngạch so với tháng 5/2010.

08:40 | 04/08/2010

Xe

Công nghệ

Tiêu dùng

Nhà đất

Đối tác