Điều kiện kinh doanh tạm nhập, tái xuất hàng thực phẩm đông lạnh

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 77/2016/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực mua bán hàng hóa quốc tế, hóa chất, vật liệu nổ công nghiệp, phân bón, kinh doanh khí, kinh doanh thực phẩm thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương.

15:42 | 18/07/2016

Xe

Công nghệ

Tiêu dùng

Nhà đất

Đối tác