Thực trạng hút thuốc lá ở giới trẻ và những hệ lụy

Tình trạng hút thuốc lá hiện nay diễn biến rất phức tạp, đặc biệt trong lứa tuổi học sinh. Một số kết quả khảo sát cho thấy, hầu hết những người hút thuốc đều bắt đầu từ lúc trẻ, và nếu những người trẻ tuổi không bắt đầu sử dụng thuốc lá vào năm 26 tuổi thì chắn sẽ không bao giờ bắt đầu sử dụng thuốc lá.
 

14:48 | 20/10/2020

Đối tác