Xã đạt tiêu chí điện nông thôn tăng

Vinanet - Theo báo cáo của Bộ Công Thương, qua rà soát, đánh giá, tổng hợp tình hình thực hiện tiêu chí số 4 (lĩnh vực điện lực) của các địa phương, đến nay, cả nước có 6.766 xã đạt tiêu chí này, chiếm 75,75% tổng số xã trên cả nước, tăng 1,03% so với đầu năm 2017.

09:21 | 11/10/2017

Xe

Công nghệ

Tiêu dùng

Nhà đất

Đối tác