Nhiều DN du lịch bị phong tỏa tài khoản do nợ tiền thuê đất

Nhiều doanh nghiệp du lịch, chủ yếu là doanh nghiệp đầu tư resort, khu du lịch đã bị cơ quan chức năng phong tỏa tài khoản do nợ tiền thuê đất. Doanh nghiệp cho rằng, không phải cố ý nợ mà do tiền thuê đất quá cao, khiến doanh nghiệp khó trả.

16:14 | 12/10/2015

Ưu đãi về thuế đối với doanh nghiệp trong khu kinh tế cửa khẩu (tiếp theo)

Tại Quyết định số 33/2009/QĐ-TTg ngày 2/3/2009 của Thủ tướng Chính phủ ban hàng cơ chế, chính sách tài chính đối với khu kinh tế cửa khẩu (KKTCK) đã quy định cụ thể về chính sách thuế, phí, lệ phí, tiền thuê đất và những chính sách tài chính khác đối với các DN đầu tư vào KKTCK.

15:24 | 20/03/2009

Đối tác