TAG trâu bò

Tình hình sản xuất nông nghiệp tháng 7, 7 tháng đầu năm 2019

Vinanet -Tiến độ gieo cấy lúa ở hai miền Nam chậm hơn miền Bắc do ảnh hưởng của thời tiết khô hạn. Chăn nuôi trâu bò trong tháng ổn định, gia cầm phát triển tốt do có thị trường và không xảy ra dịch bệnh lớn nên người chăn nuôi yên tâm mở rộng quy mô đàn…

13:58 | 02/08/2019

Xe

Công nghệ

Tiêu dùng

Nhà đất

Đối tác