8 Yếu tố tác động tới xuất khẩu 4 tháng đầu năm 2009

Cuộc khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế thế giới tác động đến Việt Nam trên nhiều lĩnh vực, trong đó có xuất khẩu. Trong bối cảnh đó, lĩnh vực xuất khẩu của Việt Nam, đang và sẽ bị tác động bởi 8 yếu tố.

09:34 | 12/05/2009

Đối tác