TT cà phê ngày 18/02: Giá đồng loạt tăng 200 đồng/kg tại các vùng Tây Nguyên

Giá cà phê nhân xô tại các vùng trọng điểm Tây Nguyên phiên 18/02 tăng 200 đồng lên ở 31.300 – 31.800 đồng/kg. Giá thấp nhất tại Lâm Đồng, cao nhất tại Đắk Lắk. Tại cảng TPHCM, robusta xuất khẩu loại 2, tỷ lệ đen vỡ 5% chốt ở 1.427 USD/tấn (FOB), chênh lệch +55 USD/tấn, theo trang Diễn đàn của người làm cà phê.

09:43 | 18/02/2021

TT cà phê ngày 26/01: Giá tại các vùng Tây Nguyên giảm thêm 100 đồng/kg

Giá cà phê nhân xô tại các vùng trọng điểm Tây Nguyên phiên 26/01 giảm nhẹ 100 đồng, chốt ở 30.800 – 31.200 đồng/kg. Giá thấp nhất tại Lâm Đồng, cao nhất tại Đắk Lắk. Tại cảng TPHCM, robusta xuất khẩu loại 2, tỷ lệ đen vỡ 5% chốt tại 1.373 USD/tấn (FOB), chênh lệch +55 USD/tấn, theo trang Diễn đàn của người làm cà phê.

09:22 | 26/01/2021

TT cà phê ngày 21/01: Giá đảo chiều giảm 200 đồng/kg tại các vùng Tây Nguyên

Giá cà phê nhân xô tại các vùng trọng điểm Tây Nguyên phiên 21/01 giảm nhẹ, trở lại mức 31.300 – 31.700 đồng/kg. Giá thấp nhất tại Lâm Đồng, cao nhất tại Đắk Lắk. Tại cảng TPHCM, robusta xuất khẩu loại 2, tỷ lệ đen vỡ 5% chốt tại 1.405 USD/tấn (FOB), chênh lệch +55 USD/tấn, theo trang Diễn đàn của người làm cà phê.

09:26 | 21/01/2021

TT cà phê ngày 15/01: Giá đi ngang tại các vùng nguyên liệu trọng điểm Tây Nguyên

Giá cà phê nhân xô tại các vùng trọng điểm Tây Nguyên phiên 15/01 giữ vững mức 31.600 – 32.000 đồng/kg. Mức giá thấp nhất ở Lâm Đồng, cao nhất tại Đắk Lắk. Tại cảng TPHCM, robusta xuất khẩu loại 2, tỷ lệ đen vỡ 5% chốt tại 1.397 USD/tấn (FOB), chênh lệch +55 USD/tấn, theo trang Diễn đàn của người làm cà phê.

10:21 | 15/01/2021

TT cà phê ngày 12/01: Giá không đổi tại các vùng trọng điểm Tây Nguyên

Giá cà phê nhân xô tại các vùng trọng điểm Tây Nguyên phiên 12/01 đi ngang ở 31.300 – 31.700 đồng/kg. Mức giá thấp nhất chốt ở Lâm Đồng và cao nhất ở Đắk Lắk. Tại cảng TPHCM, robusta xuất khẩu loại 2, tỷ lệ đen vỡ 5% chốt tại 1.373 USD/tấn (FOB), chênh lệch +55 USD/tấn, theo trang Diễn đàn của người làm cà phê.

08:55 | 12/01/2021

TT cà phê ngày 11/01: Giá tại các tỉnh Tây Nguyên chốt ở 31.300 – 31.700 đồng/kg

Giá cà phê nhân xô tại các vùng trọng điểm Tây Nguyên phiên 11/01 giữ vững ở 31.300 – 31.700 đồng/kg sau khi giảm 300 đồng trong phiên giao dịch cuối tuần. Lâm Đồng có mức giá thấp nhất và Đắk Lắk chốt mức giá cao nhất. Tại cảng TPHCM, robusta xuất khẩu loại 2, tỷ lệ đen vỡ 5% chốt tại 1.373 USD/tấn (FOB), chênh lệch +55 USD/tấn, theo trang Diễn đàn của người làm cà phê.

09:54 | 11/01/2021

TT cà phê ngày 08/01: Giá toàn vùng trọng điểm Tây Nguyên ở dưới mức 32.000 đồng

Giá cà phê nhân xô tại các vùng trọng điểm Tây Nguyên phiên 08/01 giảm phiên thứ tư liên tiếp xuống 31.500 – 31.900 đồng/kg. Giá tại các khu vực trồng cà phê chủ chốt đều mất mốc 32.000 đồng/kg; Lâm Đồng có mức giá thấp nhất và Đắk Lắk ở mức giá cao nhất. Tại cảng TPHCM, robusta xuất khẩu loại 2, tỷ lệ đen vỡ 5% chốt tại 1.391 USD/tấn (FOB), chênh lệch +55 USD/tấn, theo trang Diễn đàn của người làm cà phê.

09:49 | 08/01/2021

TT cà phê ngày 05/01: Giá cao nhất tại Tây Nguyên mất mốc 33.000 đồng/kg

Giá cà phê nhân xô tại các vùng trọng điểm Tây Nguyên phiên 05/01 giảm 300 đồng xuống ở 32.200 – 32.600 đồng/kg. Giá thấp nhất tại Lâm Đồng, cao nhất tại Đắk Lắk. Tại cảng TPHCM, robusta xuất khẩu loại 2, tỷ lệ đen vỡ 5% chốt ở 1.427 USD/tấn (FOB), chênh lệch +55 USD/tấn, theo trang Diễn đàn của người làm cà phê.

10:12 | 05/01/2021

TT cà phê ngày 15/12: Mức giá cao nhất lên 33.200 đồng/kg tại nhiều tỉnh Tây Nguyên

Giá cà phê nhân xô tại các vùng trọng điểm Tây Nguyên phiên 15/12 đồng loạt tăng 400 đồng lên mức 32.900 – 33.200 đồng/kg. Giá thấp nhất tại tỉnh Lâm Đồng, các tỉnh còn lại đều ở mức 33.200 đồng/kg. Tại cảng TPHCM, robusta xuất khẩu loại 2, tỷ lệ đen vỡ 5% chốt ở 1.404 USD/tấn (FOB), chênh lệch +55 USD/tấn, theo trang Diễn đàn của người làm cà phê.

09:20 | 15/12/2020

TT cà phê ngày 14/12: Giá nhiều tỉnh Tây Nguyên tiến sát mốc 33.000 đồng/kg

Giá cà phê nhân xô tại các vùng trọng điểm Tây Nguyên phiên 14/12 giao dịch quanh mức 32.500 – 32.900 đồng/kg. Giá nhiều tỉnh tiến sát mốc 33.000 đồng sau khi hồi phục mạnh hai phiên cuối tuần. Tính chung cả tuần, giá cà phê tăng khoảng 1.000 đồng/kg. Tại cảng TPHCM, robusta xuất khẩu loại 2, tỷ lệ đen vỡ 5% chốt ở 1.390 USD/tấn (FOB), chênh lệch +55 USD/tấn, theo trang Diễn đàn của người làm cà phê.

11:05 | 14/12/2020

TT cà phê ngày 08/12: Giá tại các tỉnh Tây Nguyên đều ở dưới mức 32.000 đồng/kg

Giá cà phê nhân xô tại các vùng trọng điểm Tây Nguyên phiên 08/12 giảm 100 đồng xuống ở 31.300 – 31.800 đồng/kg sau khi đứng yên trong phiên đầu tuần. Tại cảng TPHCM, robusta xuất khẩu loại 2, tỷ lệ đen vỡ 5% chốt ở 1.383 USD/tấn (FOB), chênh lệch +55 USD/tấn, theo trang Diễn đàn của người làm cà phê.

10:51 | 08/12/2020

TT cà phê ngày 26/11: Giá tại các tỉnh Tây Nguyên đảo chiều hồi phục trở lại

Giá cà phê nhân xô tại các vùng trọng điểm Tây Nguyên phiên 26/11 tăng trở lại 200 đồng lên ở 32.000 – 32.500 đồng/kg. Giá thấp nhất tại Lâm Đồng lấy lại được mốc 32.000 đồng sau phiên sụt giảm trước đó. Tại cảng TPHCM, robusta xuất khẩu loại 2, tỷ lệ đen vỡ 5% chốt ở 1.419 USD/tấn (FOB), chênh lệch +55 USD/tấn, theo trang Diễn đàn của người làm cà phê.

09:45 | 26/11/2020

Đối tác