Việt Nam tăng cường nhập khẩu khí đốt hóa lỏng từ thị trường Indonesia trong 9T/2020

Thương mại song phương giữa Việt Nam và Indonesia có tiềm năng lớn trong những năm qua, với tốc độ tăng trưởng 5 năm gần đây luôn đạt mức 12%/năm. Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, tổng kim ngạch nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam từ thị trường Indonesia trong 9 tháng đầu năm đạt 3,76 tỷ USD, giảm 7,24% so với cùng kỳ năm ngoái.

15:00 | 30/10/2020

Đối tác