Thắt chặt kiểm tra chất lượng thủy sản xuất khẩu

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Cao Đức Phát yêu cầu Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản tăng cường thanh tra, kiểm tra về chất lượng, an toàn thực phẩm thủy sản xuất khẩu, nhất là sản phẩm xuất khẩu vào các thị trường Canada và Nhật Bản.

15:43 | 11/11/2011

Xe

Công nghệ

Tiêu dùng

Nhà đất

Đối tác