Điều kiện kinh doanh tạm nhập, tái xuất hàng thực phẩm đông lạnh

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 77/2016/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực mua bán hàng hóa quốc tế, hóa chất, vật liệu nổ công nghiệp, phân bón, kinh doanh khí, kinh doanh thực phẩm thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương.

15:42 | 18/07/2016

Thí điểm tạm nhập tái xuất qua lối mở Pô Tô – Lai Châu

Hàng hóa thí điểm tạm nhập tái xuất (TNTX) qua lối mở Pô Tô (Khu kinh tế cửa khẩu Ma Lù Thàng, Lai Châu) gồm hợp kim các loại, quặng các loại, hợp chất kim loại có hàm lượng cao. Việc thực hiện được kéo dài đến hết ngày 31-12-2016.

10:22 | 11/07/2016

Xe

Công nghệ

Tiêu dùng

Nhà đất

Đối tác