Ngành than trước áp lực thuế, phí - Bài 2: Những kiến nghị

Trong những năm gần đây, khi kinh tế suy giảm, nhu cầu năng lượng giảm, giá than trên thị trường thế giới giảm trên 30%, ảnh hưởng đến ngành khoáng sản nói chung và ngành than nói riêng, thì nhiều nước tạm thời giảm hoặc bỏ nhiều loại thuế, phí, trong khi đó ở Việt Nam thì ngược lại.


10:23 | 31/08/2016

Xe

Công nghệ

Tiêu dùng

Nhà đất

Đối tác