EIA: Dự trữ dầu thô của Mỹ bất ngờ giảm trong tuần trước

Vinanet - Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ cho biết dự trữ dầu thô của Mỹ bất ngờ giảm trong tuần trước do sản lượng giảm từ mức cao kỷ lục và tốc độ lọc dầu tăng, dự trữ xăng giảm và dự trữ sản phẩm chưng cất tăng.

10:35 | 14/03/2019

EIA: Dự trữ dầu thô của Mỹ tăng nhiều hơn dự kiến

Vinanet - Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) cho biết dự trữ dầu thô của Mỹ tăng nhiều hơn so với dự kiến trong tuần trước, trong khi dự trữ xăng và sản phẩm chưng cất giảm nhiều hơn dự kiến, giảm tuần thứ 3 liên tiếp do mức độ lọc dầu vẫn ở mức thấp.

10:22 | 07/03/2019

EIA: Dự trữ dầu thô của Mỹ tăng tuần thứ 6 liên tiếp

Vinanet - Dự trữ dầu thô của Mỹ trong tuần trước tăng tuần thứ 6 liên tiếp, nhưng tăng ít hơn so với dự báo, trong bối cảnh nhập khẩu ròng giảm và và việc bán dầu từ dự trữ của chính phủ, trong khi dự trữ xăng và sản phẩm chưng cất giảm.

11:31 | 02/11/2018

EIA: Dự trữ dầu thô của Mỹ tăng tuần thứ 4 liên tiếp

Vinanet - Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) cho biết dự trữ dầu thô của Mỹ tăng trong tuần trước, tăng tuần thứ 4 liên tiếp, do dự trữ tại Cushing, Oklahoma tăng đáng kể, trong khi dự trữ xăng và sản phẩm chưng cất giảm.

10:01 | 18/10/2018

Xe

Công nghệ

Tiêu dùng

Nhà đất

Đối tác