Tỷ giá ngoại tệ ngày 23/9/2020: Tăng giảm trái chiều

Tỷ giá USD so với VND ngày 23/9/2020 niêm yết tại các ngân hàng thương mại có xu hướng tăng giảm trái chiều, còn trên thị trường tự do giá mua tăng 30 đồng và giá bán ra giảm 50 đồng ghi nhận cùng giờ ngày hôm qua.
 

18:19 | 23/09/2020

Tỷ giá ngoại tệ ngày 21/9/2020: USD tăng giá

Tỷ giá USD so với VND ngày 21/9/2020 niêm yết tại các ngân hàng thương mại có xu hướng tăng giảm trái chiều, còn trên thị trường tự do giá mua vào bán ra cùng giảm 10 đồng sau nhiều ngày đi ngang.
 

17:54 | 21/09/2020

Tỷ giá ngoại tệ ngày 18/9/2020: USD tăng giá

Tỷ giá USD so với VND ngày 18/9/2020 niêm yết tại các ngân hàng thương mại có xu hướng tăng, còn trên thị trường tự do giá mua vào bán ra cùng giảm 10 đồng sau nhiều ngày đi ngang.
 

15:43 | 18/09/2020

Tỷ giá ngoại tệ ngày 16/9/2020: USD giảm nhẹ

Hôm nay ngày 16/9/2020, tỷ giá USD so với VND niêm yết tại các ngân hàng thương mại có xu hướng giảm, hoặc giữ nguyên giá, còn trên thị trường tự do giá không đổi so với hôm qua, tỷ giá trung tâm tiếp tục giảm, tỷ giá USD tại VietinBank là ngân hàng duy nhất điều chỉnh tăng 2 đồng ở cả hai chiều mua vào - bán ra.
 

14:51 | 16/09/2020

Tỷ giá ngoại tệ ngày 14/9/2020: USD biến động trái chiều

Hôm nay, tỷ giá USD so với VND niêm yết tại các ngân hàng thương mại và trên thị trường tự do có biến động trái chiều, còn tỷ giá trung tâm giao dịch ở mức 23.208 VND/USD, tăng 2 đồng so với phiên giao dịch cuối tuần qua.
 

14:48 | 14/09/2020

Tỷ giá ngoại tệ ngày 7/9/2020: USD tăng nhẹ

Hôm nay, tỷ giá USD so với VND niêm yết tại các ngân hàng thương mại biến động trái chiều, còn trên thị trường tự do và tỷ giá trung tâm tăng nhẹ so với cuối tuần qua.

11:47 | 07/09/2020

Xe

Công nghệ

Tiêu dùng

Nhà đất

Đối tác