Xuất khẩu hàng hóa sang Canada tăng trưởng

Theo số liệu thống kê của Tổng cục hải quan, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa Việt Nam sang thị trường Canada trong tháng 1/2021 đạt 398 triệu USD, tăng 1,9% so với tháng trước và tăng 54,6% so với cùng kỳ năm trước.

16:13 | 26/02/2021

Những mặt hàng xuất khẩu chính sang Braxin tháng 1/2021

Theo số liệu thống kê của Tổng cục hải quan, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa Việt Nam sang thị trường Braxin trong tháng 1/2021 đạt 176,4 triệu USD, giảm 6,67% về kim ngạch so với tháng trước nhưng tăng 26,2% so với cùng kỳ năm trước.

11:34 | 26/02/2021

Kim ngạch xuất khẩu sang Achentina tăng trưởng mạnh

Theo số liệu thống kê của Tổng cục hải quan, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa Việt Nam sang thị trường Achentina trong 1/2021 tăng mạnh, tăng 71% so với tháng trước và tăng 241% so với cùng kỳ năm trước, đạt 96,4 triệu USD.

10:48 | 26/02/2021

Xuất khẩu hàng hóa sang Đài Loan tăng trưởng

Theo số liệu thống kê của Tổng cục hải quan, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa Việt Nam sang thị trường Đài Loan đạt 395,28 triệu USD, tăng 9,91% so với tháng trước, tăng mạnh 43,02% so với cùng kỳ năm trước.

16:37 | 25/02/2021

Nhập khẩu ngô năm 2020 đạt gần 2,4 tỷ USD

 
Theo thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, trong năm 2020, đã có 12,07 triệu tấn ngô nhập khẩu về Việt Nam, trị giá 2,4 tỷ USD, tăng 5% về lượng và 2,8% về giá trị so với năm 2019. Như vậy, đây là năm đầu tiên, lượng ngô nhập khẩu về Việt Nam vượt mốc 12 triệu tấn.

16:20 | 25/02/2021

Xuất khẩu hàng hóa sang Anh tăng mạnh

Theo số liệu thống kê của Tổng cục hải quan, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang thị trường Anh trong tháng 1/2021 đạt 598 triệu USD, tăng 84,61% so với tháng trước đó và tăng 42,39% so với cùng kỳ năm trước.

11:40 | 25/02/2021

Đối tác