Hàng hoá của Việt Nam xuất khẩu sang Campuchia năm 2010 tăng 35,3% về kim ngạch

Xăng dầu các loại dẫn đầu mặt hàng về kim ngạch xuất khẩu hàng hoá của Việt Nam sang Campuchia năm 2010, đạt 570 triệu USD, tăng 25,4% so với cùng kỳ, chiếm 36,8% trong tổng kim ngạch; đứng thứ hai là sắt thép các loại đạt 191 triệu USD, tăng 48% so với cùng kỳ, chiếm 12,3% trong tổng kim ngạch.

16:08 | 23/02/2011

Hàng hoá của Việt Nam xuất khẩu sang Campuchia 8 tháng đầu năm 2010 tăng 34,5% về kim ngạch

Theo số liệu thống kê, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Campuchia tháng 8/2010 đạt 120,9 triệu USD, giảm 3% so với tháng trước nhưng tăng 31,6% so với cùng tháng năm ngoái, nâng tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hoá của Việt Nam sang Campuchia 8 tháng đầu năm 2010 đạt 976,7 triệu USD, tăng 34,5% so với cùng kỳ năm ngoái, chiếm 2,2% trong tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hoá của cả nước 8 tháng đầu năm 2010.

08:24 | 18/10/2010

Quan hệ kinh tế thương mại Việt Nam- Campuchia

Trong 2 năm 2006-2007, kim ngạch trao đổi hàng hóa giữa hai nước bình quân tăng khoảng 30%/năm. Năm 2007, giá trị hàng hóa của Việt Nam xuất khẩu sang Campuchia đạt 991 triệu USD và giá trị hàng hóa của Campuchia xuất khẩu sang Việt Nam đạt 202 triệu USD.

15:04 | 07/05/2008

Xe

Công nghệ

Tiêu dùng

Nhà đất

Đối tác