Không cấp phép các dự án không đáp ứng tiêu chuẩn bảo vệ môi trường

Ngày 2/8, trong văn bản trả lời các vấn đề báo chí và dư luận quan tâm về vấn đề quy định và việc giám sát xử lý nước thải của Việt Nam thiếu chặt chẽ, khiến doanh nghiệp có thể “lách,” nhất là cùng với việc thực hiện các Hiệp định thương mại tự do dòng vốn đầu tư nước ngoài tới đây vào nước ta sẽ tăng lên; trong đó, có ngành nguy cơ ô nhiễm cao như dệt, nhuộm, giấy, sắt, thép.

11:09 | 03/08/2016

Xe

Công nghệ

Tiêu dùng

Nhà đất

Đối tác