Quy định chặt chẽ việc quản lý, sử dụng ODA

Chính phủ vừa ban hành Nghị định quy định về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài thay thế Nghị định số 38/2013/NĐ-CP ngày 23/4/2013 của Chính phủ theo hướng chặt chẽ.

10:11 | 22/03/2016

Xe

Công nghệ

Hàng tiêu dùng

Nhà đất

Đối tác