Đồng Nai chi 28 tỷ đồng phát triển xoài Cát Chu xuất sang Nhật

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Đồng Nai, để đáp ứng số lượng xoài Cát Chu xuất khẩu vào thị trường Nhật Bản, hiện Sở đã xây dựng kế hoạch, tiến hành vận động, khuyến khích nông dân trong tỉnh thực hiện ghép cải tạo xoài Cát Chu; phát triển diện tích xoài đạt tiêu chuẩn VietGAP và GobalGAP.

16:45 | 07/12/2015

Xe

Công nghệ

Tiêu dùng

Nhà đất

Đối tác