Xuất nhập khẩu của doanh nghiệp FDI: Mừng và lo

Bức tranh xuất khẩu 8 tháng đầu năm được Bộ Công Thương đánh giá rất khả quan, tuy nhiên nhóm có tăng trưởng vượt bậc về doanh thu xuất khẩu lại thuộc về các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) do luôn chiếm tỷ trọng áp đảo trong nhiều ngành xuất khẩu chủ lực của Việt Nam.

12:42 | 09/09/2010

Xe

Công nghệ

Tiêu dùng

Nhà đất

Đối tác