Xuất khẩu xăng dầu: lượng giảm nhưng kim ngạch tăng trưởng

Vinanet - Tính đến hết tháng 2/2017, cả nước đã xuất khẩu 178 nghìn tấn xăng dầu, đạt kim ngạch 91,9 triệu USD, tăng 14,4% về lượng và tăng 18,6% về trị giá so với tháng 1, nâng lượng xăng dầu xuất khẩu 2 tháng đầu năm 2017 lên 329,2 nghìn tấn, trị giá 167,6 triệu USD, giảm 8,8% về lượng nhưng kim ngạch tăng 34,8% so với cùng kỳ năm 2016.

22:32 | 16/03/2017

Gỡ vướng về thủ tục hải quan đối với xăng dầu, hóa chất, khí

Tổng cục Hải quan vừa có văn bản làm rõ những vấn đề Hải quan địa phương còn lúng túng trong quá trình thực hiện Thông tư 69/2016/TT-BTC quy định thủ tục hải quan đối với xăng dầu, hóa chất, khí xuất khẩu, nhập khẩu, tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu, quá cảnh; nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất và pha chế hoặc gia công xuất khẩu xăng dầu, khí; dầu thô xuất khẩu, nhập khẩu; hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu phục vụ hoạt động dầu khí.

08:52 | 07/11/2016

Xuất khẩu dầu thô của Việt Nam 10 tháng đầu năm 2011 tăng cả về lượng và trị giá

Nhật Bản dẫn đầu thị trường về lượng và kim ngạch xuất khẩu dầu thô của Việt Nam 10 tháng đầu năm 2011 đồng thời cũng có tốc độ tăng trưởng vượt bậc, đạt 1,4 triệu tấn với kim ngạch 1,2 tỉ USD, tăng 475,6% về lượng và tăng 720,2% về trị giá so với cùng kỳ, chiếm 19,7% trong tổng kim ngạch xuất khẩu xăng dầu của cả nước 10 tháng đầu năm 2011.

09:48 | 23/11/2011

Xuất khẩu xăng dầu các loại của Việt Nam 6 tháng đầu năm 2011 tăng cả về lượng và trị giá

Thái Lan tuy là thị trường đứng thứ 5/15 trong bảng xếp hạng kim ngạch xuất khẩu xăng dầu các loại của Việt Nam 6 tháng đầu năm 2011 nhưng có tốc độ tăng trưởng vượt bậc đạt 56,5 nghìn tấn với kim ngạch 46,8 triệu USD, tăng 1.549,5% về lượng và tăng 2.240,7% về trị giá so với cùng kỳ, chiếm 4,7% trong tổng kim ngạch.

09:45 | 27/07/2011

Xuất khẩu xăng dầu các loại của Việt Nam 4 tháng đầu năm 2011 tăng cả về lượg và trị giá

Thái Lan tuy là thị trường đứng thứ 3/11 trong bảng xếp hạng kim ngạch xuất khẩu xăng dầu của Việt Nam 4 tháng đầu năm 2011 nhưng có tốc độ tăng trưởng đột biến, đạt 36,7 nghìn tấn với kim ngạch 28,5 triệu USD, tăng 1.427% về lượng và tăng 1.924,3% về trị giá so với cùng kỳ, chiếm 4,6% trong tổng kim ngạch.

16:32 | 17/06/2011

Xuất khẩu xăng dầu các loại của Việt Nam 3 tháng đầu năm 2011 tăng cả về lượng và trị giá

Malaysia tuy là thị trường đứng thứ 5/11 trong bảng xếp hạng kim ngạch xuất khẩu xăng dầu các loại của Việt Nam 3 tháng đầu năm 2011 nhưng có tốc độ tăng trưởng vượt bậc đạt 28,3 nghìn tấn với kim ngạch 19 triệu USD, tăng 5.501,8% về lượng và tăng 6.831,9% về trị giá so với cùng kỳ, chiếm 4,1% trong tổng kim ngạch.

16:13 | 26/05/2011

Xuất khẩu xăng dầu của Việt Nam 2 tháng đầu năm 2011 tăng cả về lượng và trị giá

Malaysia tuy là thị trường đứng thứ 5/11 trong bảng xếp hạng kim ngạch xuất khẩu xăng dầu của Việt Nam 2 tháng đầu năm 2011 nhưng có tốc độ tăng trưởng vượt bậc cả lượng và trị giá, đạt 18,9 nghìn tấn với kim ngạch 12,8 triệu USD, tăng 12.354,6% về lượng và tăng 14.305,7% về trị giá so với cùng kỳ, chiếm 4% trong tổng kim ngạch.

14:50 | 21/04/2011

Xe

Công nghệ

Tiêu dùng

Nhà đất

Đối tác