Sản phẩm gỗ đứng đầu về kim ngạch trong nhóm ngành nông nghiệp xuất khẩu

Vinanet - Theo Tổng cục Hải quan, kim ngạch xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ quý 1/2019 đạt gần 2,27 tỷ USD – đứng đầu về kim ngạch trong nhóm hàng xuất khẩu của ngành nông nghiệp, tăng 17,2% so với cùng kỳ năm 2018; trong đó, riêng kim ngạch xuất khẩu sản phẩm gỗ đạt 1,62 tỷ USD, chiếm 71,2%, tăng 19,3%.

22:49 | 30/04/2019

Xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ tháng đầu năm 2019 tăng trưởng tốt

Vinanet - Việt Nam là quốc gia đứng thứ 5 trên thế giới về xuất khẩu gỗ và lâm sản; đồng thời cũng đứng thứ 2 Châu Á và thứ nhất Đông Nam Á. Thị trường xuất khẩu gỗ, lâm sản ngày càng được mở rộng, đến hơn 120 quốc gia và vùng lãnh thổ, chủ yếu là đồ gỗ nội thất chất lượng cao, sản phẩm đồ gỗ ngoại thất.

08:49 | 04/03/2019

Xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ 10 tháng đầu năm đạt 7,22 tỷ USD

Vinanet - Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ của Việt Nam trong 10 tháng đầu năm 2018 đạt 7,22 tỷ USD, tăng 16,2% so với cùng kỳ năm 2017; trong đó, riêng tháng 10/2018 tăng 18,2% so với tháng 9/2018 và cũng tăng 25,2% so với cùng tháng năm ngoái, đạt 845,45 triệu USD.

11:13 | 28/11/2018

Xuất khẩu gỗ và sản phẩm nửa đầu năm 2018 và dự báo

Vinanet -Kim ngạch xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ trong nửa đầu năm đạt tốc độ tăng trưởng trên hai con số, dự báo nửa cuối năm 2018 tiếp tục tăng khoảng 13 – 15% bởi những yếu tố thuận lợi trên thị trường.

09:00 | 01/08/2018

Thị trường xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ qúy 1/2018

Vinanet - Theo tính toán từ số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ của Việt Nam trong quý 1/2018 đạt 1,94 tỷ USD, tăng 8,8% so với cùng kỳ năm 2017; Trong đó, riêng tháng 3/2018 tăng mạnh 65,9% so với tháng 2/2018, đạt 725,13 triệu USD.

08:41 | 15/05/2018

Xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ năm 2017 tăng trưởng tốt

Vinanet - Theo số liệu từ Tổng cục Hải quan, xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ cả năm 2017 tăng 10% so với năm 2016, đạt trên 7,66 tỷ USD. Riêng tháng 12/2017 xuất khẩu nhóm hàng này tăng 8,8% so với tháng 11/2017 và tăng 1,4% so với tháng 12/2016, đạt 756,46 triệu USD.

09:58 | 23/01/2018

Kim ngạch xuất khẩu gỗ tăng và dự báo

Vinanet - Kết thúc ba quý đầu năm 2017 kim ngạch xuất khẩu gỗ và sản phẩm tăng so với cùng kỳ. Dự báo năm 2017, xuất khẩu gỗ của Việt nam khả năng đạt mức 8 tỷ USD, vượt chỉ tiêu đề ra từ đầu năm là 7-7,5 tỷ USD.

15:03 | 18/10/2017

Thị trường xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ 7 tháng đầu năm 2017

Vinanet - Theo tính toán từ số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, trong 7 tháng đầu năm 2017, xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ của Việt Nam tăng 12,4% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt trên 4,25 tỷ USD; trong đó, riêng sản phẩm gỗ xuất khẩu đạt 3,14 tỷ USD, chiếm gần 73,8% tổng kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này, đạt mức tăng 14,8% so với cùng kỳ.

16:09 | 30/08/2017

Xe

Công nghệ

Tiêu dùng

Nhà đất

Đối tác