Xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ tháng 1/2020 giảm gần 15%

Vinanet - Theo tính toán từ số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ của Việt Nam trong tháng 1/2020 sụt giảm 25,1% so với tháng 12/2019 và giảm 14,8% so với cùng tháng năm 2019, đạt 835,02 triệu USD.

15:28 | 21/02/2020

Xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ tháng đầu năm 2019 tăng trưởng tốt

Vinanet - Việt Nam là quốc gia đứng thứ 5 trên thế giới về xuất khẩu gỗ và lâm sản; đồng thời cũng đứng thứ 2 Châu Á và thứ nhất Đông Nam Á. Thị trường xuất khẩu gỗ, lâm sản ngày càng được mở rộng, đến hơn 120 quốc gia và vùng lãnh thổ, chủ yếu là đồ gỗ nội thất chất lượng cao, sản phẩm đồ gỗ ngoại thất.

08:49 | 04/03/2019

Xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ 10 tháng đầu năm đạt 7,22 tỷ USD

Vinanet - Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ của Việt Nam trong 10 tháng đầu năm 2018 đạt 7,22 tỷ USD, tăng 16,2% so với cùng kỳ năm 2017; trong đó, riêng tháng 10/2018 tăng 18,2% so với tháng 9/2018 và cũng tăng 25,2% so với cùng tháng năm ngoái, đạt 845,45 triệu USD.

11:13 | 28/11/2018

Thị trường xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ qúy 1/2018

Vinanet - Theo tính toán từ số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ của Việt Nam trong quý 1/2018 đạt 1,94 tỷ USD, tăng 8,8% so với cùng kỳ năm 2017; Trong đó, riêng tháng 3/2018 tăng mạnh 65,9% so với tháng 2/2018, đạt 725,13 triệu USD.

08:41 | 15/05/2018

Xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ năm 2017 tăng trưởng tốt

Vinanet - Theo số liệu từ Tổng cục Hải quan, xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ cả năm 2017 tăng 10% so với năm 2016, đạt trên 7,66 tỷ USD. Riêng tháng 12/2017 xuất khẩu nhóm hàng này tăng 8,8% so với tháng 11/2017 và tăng 1,4% so với tháng 12/2016, đạt 756,46 triệu USD.

09:58 | 23/01/2018

Thị trường xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ 7 tháng đầu năm 2017

Vinanet - Theo tính toán từ số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, trong 7 tháng đầu năm 2017, xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ của Việt Nam tăng 12,4% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt trên 4,25 tỷ USD; trong đó, riêng sản phẩm gỗ xuất khẩu đạt 3,14 tỷ USD, chiếm gần 73,8% tổng kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này, đạt mức tăng 14,8% so với cùng kỳ.

16:09 | 30/08/2017

Xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ 10 tháng đầu năm tăng nhẹ

Vinanet - Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, ước giá trị xuất khẩu gỗ và các sản phẩm gỗ tháng 10/2016 đạt 609,2 triệu USD, đưa giá trị xuất khẩu gỗ và các sản phẩm gỗ 10 tháng năm 2016 đạt 5,59 tỷ USD, tăng 1% so với cùng kỳ năm 2015. Dự báo tổng kim ngạch XK cả năm đạt mức 7,2 tỷ USD.

08:54 | 29/11/2016

Thị trường xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ 5 tháng đầu năm 2016

Vinanet - Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ 5 tháng đầu năm 2016 đạt gần 2,66 tỷ USD, tăng 2,04% so với cùng kỳ năm ngoái; trong đó, riêng sản phẩm gỗ đạt trên 1,93 tỷ USD, chiếm 73% trong tổng kim ngạch, tăng 5,8%. 

08:43 | 24/06/2016

Đối tác