Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa Việt Nam sang Trung Quốc tăng trưởng

Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan Việt Nam, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa sang thị trường Trung Quốc trong tháng 11/2020 đạt 5,35 tỷ USD, giảm 1,97% so với tháng trước. Tính chung trong 11 tháng/2020 kim ngạch xuất khẩu đạt 43,23 tỷ USD, tăng 16,21% so với cùng kỳ năm trước.

15:05 | 24/12/2020

Xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang Canada tăng trưởng trong 11 tháng đầu năm

Việt Nam và Canada đang chứng kiến xu hướng đi lên trong trao đổi thương mại hai chiều, bất chấp đại dịch Covid-19 ảnh hưởng nặng nề đến mọi khía cạnh của nền kinh tế. 11 tháng đầu năm 2020, tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang Canada tăng 11,43% so với cùng kỳ năm trước, đạt 3,97 tỷ USD, theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan.

08:48 | 18/12/2020

Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa sang Đức 11 tháng/2020 đạt hơn 6 tỷ USD

Đức là đối tác thương mại hàng đầu của Việt Nam tại châu Âu với kim ngạch hai chiều tăng dần đều trong 10 năm qua. 11 tháng đầu năm 2020, Việt Nam đã xuất khẩu nhiều mặt hàng sang Đức, thu về 6,05 tỷ USD, tăng nhẹ 0,5% so với cùng kỳ năm trước, theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan Việt Nam.

08:48 | 18/12/2020

Xuất khẩu hàng hóa Việt Nam sang Australia 11 tháng năm 2020 tăng nhẹ

Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang Australia tháng 11/2020 đạt 303,42 triệu USD, giảm 12,56% so với tháng trước. Tính chung 11 tháng đầu năm 2020 kim ngạch xuất khẩu sang thị trường này đạt 3,29 tỷ USD, tăng 2,14% so với cùng kỳ năm trước.

08:52 | 16/12/2020

11 tháng đầu năm, xuất khẩu hàng hóa sang Bỉ thu về hơn 2 tỷ USD

Bỉ là đối tác thương mại lớn thứ 6 của Việt Nam trong số các nước thành viên Liên hiệp châu Âu (EU).Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang Bỉ trong 11 tháng/2020 đạt 2,06 tỷ USD, giảm 10,98% so với cùng kỳ năm 2019.

08:56 | 15/12/2020

Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa sang Bỉ giảm nhẹ trong 10 tháng đầu năm

Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang Bỉ trong 10 tháng đầu năm 2020 giảm 11% so với cùng kỳ, đạt 1,87 tỷ USD. Riêng tháng 10/2020, tổng trị giá thu về được 198,45 triệu USD, tăng 8,19% so với tháng trước đó.

08:45 | 18/11/2020

Xuất khẩu hàng hóa Việt Nam sang Australia 10 tháng đầu năm tăng nhẹ

Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang Australia tháng 10/2020 đạt 347,01 triệu USD, tăng 14,37% so với tháng trước. Tính chung 10 tháng đầu năm 2020 kim ngạch xuất khẩu sang thị trường này đạt 2,98 tỷ USD, tăng 2,89% so với cùng kỳ năm trước.

10:56 | 12/11/2020

Đối tác