Xuất khẩu sắn và sản phẩm sắn 5 tháng đầu năm 2019 và dự báo

Vinanet -Theo số liệu thống kê từ Tổng cục Hải quan, trong 5 tháng đầu năm 2019 cả nước xuất khẩu 1,06 triệu tấn sắn và các sản phẩm từ sắn, giảm 19% so với cùng kỳ năm trước; thu về 409,02 triệu USD, giảm 12,6%; giá xuất khẩu trung bình đạt 385 USD/tấn, tăng 7,9%.

11:19 | 28/06/2019

Xuất khẩu sắn và sản phẩm sắn: Lượng, kim ngạch giảm, giá tăng

Vinanet - Theo số liệu thống kê từ Tổng cục Hải quan, trong quý 1/2019, cả nước xuất khẩu 678.510 tấn sắn và các sản phẩm từ sắn, thu về 256,37 triệu USD, giảm 26% về lượng và giảm 13% về trị giá so với cùng kỳ năm 2018. Giá xuất khẩu bình quân đạt 377,9 USD/tấn, tăng 17,6 %.

07:34 | 30/04/2019

Xuất khẩu sắn và sản phẩm sắn 9 tháng đầu năm giảm mạnh

Vinanet - Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, xuất khẩu nhóm hàng sắn và các sản phẩm từ sắn 9 tháng đầu năm 2016 sụt giảm mạnh 15% về lượng và 27,3% về kim ngạch so với cùng kỳ năm trước (đạt 2,76 triệu tấn, tương đương 749,2 triệu USD).

19:45 | 30/10/2016

Xuất khẩu sắn và sản phẩm sắn 2 tháng đầu năm giảm mạnh

Xuất khẩu sắn và các sản phẩm từ sắn của Việt Nam giảm mạnh trong 2 tháng đầu năm khi các thị trường lớn đều giảm mạnh khối lượng tiêu thụ và do giá xuất khẩu của Việt Nam đang cao hơn so với giá sắn Thái lan; thị trường Hàn Quốc chưa có nhu cầu do thời tiết rất khắc nghiệt nên không thể nhập hàng.

14:54 | 20/03/2014

Tháng 5/2011 xuất khẩu sắn và sản phẩm sắn giảm cả lượng và kim ngạch so với tháng 4

Theo thống kê của Tổng cục Hải quan, tháng 5/2011 cả nước xuất khẩu 135,402 tấn sắn và sản phẩm sắn, thu về 61,36 triệu tấn (giảm 48,43% về lượng và giảm 39,73% về kim ngạch so với T4/2011); đưa tổng lượng sắn xuất khẩu cả 5tháng đầu năm lên 1,54 triệu tấn, trị giá 544,28 triệu USD (tăng 51,45% về lượng và tăng 98,69% về kim ngạch so với cùng kỳ năm ngoái)

15:55 | 05/07/2011

Xuất khẩu sắn và sản phẩm sắn sang các thị trường tháng 1/2011

Tháng 1/2011 cả nước xuất khẩu 343.050 tấn sắn và sản phẩm sắn, thu về 117,28 triệu USD, tăng mạnh 124,4% về lượng và tăng 49,2% về trị giá so với tháng liền kề trước đó; (so với cùng kỳ năm 2010 thì tăng 35,7% về lượng và tăng 72,7% về trị giá).

14:52 | 23/03/2011

Thị trường xuất khẩu sắn và sản phẩm sắn 8 tháng đầu năm 2010

Kim ngạch xuất khẩu sắn và sản phẩm sắn sang các thị trường 8 tháng đầu năm đạt 354 triệu USD, với 1,3 triệu tấn (giảm 53,5% về lượng và giảm 19% về kim ngạch so với cùng kỳ năm 2009); trong đó lượng sắn xuất khẩu của riêng tháng 8 đạt 68.557 tấn, thu về gần 26 triệu USD (tuy giảm nhẹ 3,5% về lượng so với tháng 7/2010 nhưng tăng 23,4% về kim ngạch).

15:59 | 08/10/2010

Thị trường xuất khẩu sắn và sản phẩm sắn 5 tháng đầu năm 2010

Lượng sắn xuất khẩu của cả nước tháng 5/2010 đạt 150.154 tấn, trị giá 43,3 triệu USD (giảm 19,2% về lượng và giảm 18,1% về kim ngạch so với tháng 4/2010); cộng chung cả 5 tháng đầu năm tổng lượng sắn xuất khẩu là 1,02 triệu tấn, trị giá 274 triệu USD (giảm 53% về lượng và giảm 14,3% về kim ngạch so cùng kỳ năm 2010).

16:42 | 19/07/2010

Xe

Công nghệ

Tiêu dùng

Nhà đất

Đối tác