Achentina đối tác quan trọng của Việt Nam tại khu vực Mỹ Latinh

Vinanet - Achentina hiện là một trong những đối tác quan trọng nhất của Việt Nam tại khu vực Mỹ Latinh. Năm 2015, kim ngạch thương mại giữa hai nước đạt 2,3 tỷ USD, con số này tăng lên 2,9 tỷ USD năm 2016. Năm 2017, trao đổi thương mại Việt Nam – Achentina đạt khoảng 3,5 tỷ USD.

07:00 | 14/08/2018

Xe

Công nghệ

Tiêu dùng

Nhà đất

Đối tác